Boise des Douze, 2014/05/18

Tree Swallow

Photos of Tree Swallow (Tachycineta bicolor)